• KUNG BYXLÖS

  Programblad

 • Jag nådde mitt mål
  Våra tre länder förenade i en union.
   
  Men priset –
  Priset för min gärning
  Det var högt.
   
  En dag ska vi alla stå inför vår Skapare
  och avlägga räkenskap.
   
  Detta är min berättelse.
 • broken image

  Drotting Margrareta den första (1353 - 1412)

   
  Elin Sandelius - gestaltar unionsdrottningen och berättar, genom Margareta Skantzes drama Kung Byxlös, om hennes liv som mor och regent, med drömmen om att ena Norden, skapa fred och inrätta lagar för att freda hem och kvinnor.
   
  Elin kommer ursprungligen från Jämtland, men har under många år varit verksam som skådespelare och producent i Sandelius Kultur och Nöje i Karlshamn. Elin spelar allt från barnteater till krogshow och tar sig an alla tänkbara roller. Hon kan den ena stunden vara piga och den andra drottning.
   
   
   
  En pjäs av Margareta Skantze
  Regi: Emelie Trossö
  Musik: Astrid Selling & Elisabeth Ekmam
  Scenografi och kostym: Viktoria Rosén
 • Musik & komposition

  Musikalisk efterforskning, komposition och arrangemang

  broken image

  Astrid Selling

  komposition och arrangemang

  Astrid är riksspelman på den blekingska musiktraditionen och har många års erfarenhet av att sjunga, komponera och arrangera för a cappella-sång. Mycket av inspirationen till körmusiken hämtar hon från folkmusik i Baltikum, där hon spenderat mycket tid.

  broken image

  Elisabeth Ekman

  komposition och arrangemang

  Elisabeth har komponerat musik till tre av Teater Konturs pjäser. Lisa har många års erfarenhet av sång i kör och ensembler och att arrangera musik för a cappella-sång. Lisas inspiration till kompositionerna är bred, från musikal till liturgisk sång.

 • Dramat Kung Byxlös

  Dramat

  Kung Byxlös handlar om drottning Margareta, skapare av den Nordiska Unionen år 1397. Det är en tragedi om en kvinna med en politisk vision och det höga pris hon fick betala på det personliga planet. Som en röd tråd genom dramat går berättelsen om den starka kärleken mellan Margareta och hennes fostersyster Ingegerd, abbedissa i Vadstena.

  Drottning Margaretas uppväxt

  Margareta och Ingegerd innehade ämbeten som annars vanligen innehades av män: Margareta blev regerande monark över dåtidens största europeiska välde och Ingegerd blev abbedissa med såväl andlig som ekonomisk makt över klostret i Vadstena. De följde varandra genom hela livet och dog med bara en månads mellanrum år 1412. I dramat kommer vi Margareta och Ingegerd nära som människor.

  Måste föda en son

  Margaretas viktigaste uppgift som Norges drottning var att föda en son. Eftersom Norge – till skillnad mot Sverige och Danmark – var ett arvrike skulle hennes son en dag krönas till kung i Norge. Hon uppfyllde förväntningarna och födde vid sjutton års ålder sonen Olof av Danmark och Norge. Han blev hennes enda barn.

   

  Margareta gör anspråk på kronan

  År 1375 dog Margaretas far Valdemar Atterdag. Danmark låg vid denna tid i spillror redo att tas över av tyska intressen. Den tilltänkte tronföljaren Margaretas äldre bror Christoffer var död och den som stod närmast i tur var hennes systerson. Hans far hette Henrik av Mecklenburg. Om också Danmark skulle få en Mecklenburgare på tronen skulle den nordiska självständigheten i grunden hotas. I det läget reste den tjugotvååriga Margareta ner till Danmark tillsammans med sin femårige son Olof och gjorde i egenskap av hans förmyndare anspråk på Danmarks krona. Hon manövrerade med förvånansvärd skicklighet mellan olika maktintressen och lyckades få igenom sin vilja, trots de danska stormännens misstro mot henne.

  Margareta blir förmyndare

  Sverige regerades vid denna tid av Albrecht av Mecklenburg. Han hade inkallats till Sverige sedan kung Magnus Eriksson - Margaretas svärfar – hade avsatts från tronen. Det hade rått stor enighet inom stormannaklassen att kung Magnus var en oduglig regent. En av drivkrafterna bakom beslutet var Heliga Birgitta.
  Men det visade sig snart att kung Albrecht inte heller var någon ”rex justus”. Sverige var på väg att utarmas av tyska handelsintressen. De svenska stormännen beslöt sig för att vända sig till Margareta och hennes son Olof och erbjuda honom den svenska kungakronan.

  Ronneby får stadsprivilegier

  En sammankomst hölls i Ystad som förberedelse inför avsättandet av Albrecht och insättandet av den nu myndige Olof som kung. I detta sammanhang förnyade Margareta och Olof stadsprivilegierna för staden Ronneby (Rotne By) i Blekinge. Staden hade brunnit och frågan var om den skulle byggas upp igen och leva vidare. Blekinge var vid denna tid en förvildad östlig utpost av det danska riket och brukade kallas för Danmarks vedbod. Svaret på borgarnas förfrågan blev positivt och ett nytt privilegiebrev undertecknades den 29 juli 1387. Ronneby blev en självständig exporthamn för varor som fördes ner från Småland och utmanade därigenom Hansans handelsmonopol. I staden skapades hela den sektor som vi idag kallar ”vård-skola-omsorg”.

 • Musiken i Kung Byxlös

  Att komponera tillsammans

  Astrid och Elisabeth har hittat ett sätt att skapa musik tillsammans. För Teater Kontur har de komponerat musiken till Svart Madonna och båda versionerna av Kung Byxlös. 2020 fick de, tillsammans kören Blaustjyng, Körcentrum Syds kompositionsstipendium för komposition av folkmusik för kör.

  Musiken till Kung Byxlös

  Musiken till Kung Byxlös består av både medeltida ballader och koraler hämtade ur musikarkiven, och kören får sjunga med sångmanér man kan hitta i traditionell stämsång; borduner, parallella stämmor, intrikat kanon och utsmyckningar och att låta allas personliga röster höras.

  Medeltida ballader

  Två ballader ur de skandinaviska musiksamlingarna finns med i föreställningen. Den ena är balladen om Falkvard och Hillevi (Hellvig i historiska krönikor). Den sägs handla om Margaretas mor som anklagades för otrohet och sattes i kloster av sin man kung Valdemar Atterdag. Balladens verser innehåller stark poesi, som när Falkvard sätts i spiketunna och Hellvig upplever det som att kungens falkar karvar hjärtat ur hennes bröst. Balladen är upptecknad i Sveriges Medeltida ballader.

  Den andra balladen, som bevarats i flera hundra år, är den om hur Drottning Margareta besegrade Kung Albrecht av Mechlenburg, som då innehade den svenska kungakronan. Margareta ville inte ha krig, men provocerades av Albrecht. Balladen beskriver inte bara själva slaget, utan hur hon får honom att äta upp sina egna ord, när han skickar henne en synål som ett vapen som snarare skulle passa för en kvinna. Hon vässar nålen och syr honom en överdimensionerad struthätta som han tvingas att paradera med i Köpenhamn. Balladen är upptecknad i Danmarks Gamle Folkeviser.

  Lokala traditionella koraler

  Koraler har i regel varit texter som varit gemensamma och spridits brett i Europa både inom kyrka och vid hemandakt. Om texterna varit mer standardiserade var däremot melodierna unika för olika orter och till och med för individer. Vi använder en melodivariant av Den signade dag som tecknats upp i Röaby norr om Bräkne-Hoby. Men vi har också tagit in danska verser av koralen som beskriver det allra sista kapitlet i bibeln, i Uppenbarelseboken.

  Heliga Birgittas sånger

  Heliga Birgitta har lämnat noter efter sig och förmodas ha skrivit sånger med olika teman om Jungfru Maria. Sångerna brukades av nunnorna i klosterorden i den dagliga liturgin. Heliga Birgitta drevs av ett rättvisepatos som visade sig även i musiken, genom att hon menade att man inte skulle sjunga stämsång eftersom det skapade hierarkier och därmed orättvisa. Men där har vi brukat vår konstnärliga frihet och lagt stämmor till hennes sång om Himlarnas drottning.

 • Scenografi och kostym

  broken image

  Enkel och sparsmakad

  I den här versionen har vår scenograf, Viktoria Rosén, arbetat med enkelheten i rummet. Stenladan är vacker i sig och det sitter år av historia i väggarna. Sparsmakad estetik och smarta lösningar ger ett rum att med självklarhet berätta en historia framför öppen ridå.

  broken image

  Kronor

  Ett viktigt element i kostymeringen är de kronor som alla i ensemblen bär. Kronorna har sångarna själva slöjdat tillsammans och bygger på traditionen med äldre folkliga brudkronor, som tillverkades i plåt, papp, tyg och glas.

 • _____________

  broken image

  Margareta Skantze

  manus och efterforskning

  Dramatiker, regissör och föreläsare som med dramer, föreläsningar och musikaliska berättelser givit kropp och gestalt åt en rad starka och passionerade kvinnor och deras längtan efter en värld utan krig, präglad av omsorg om ”de fattiga och elända”.

  broken image

  Emelie Trossö

  regi

  Skådespelare, regissör och scenkonstnär, som genomfört många spektakulära performance-projekt skapat upplevelser för publik där gestaltning, berättande, musik och dans smälter samman.

  broken image

  Viktoria Rosén

  scenografi och kostym

  Scenograf, kostymör och textil konstnär, som har skapat scenografi för både etablerade och traditionella teaterrum, som för fria grupper där scenen är en tom ruin, ett avskalat rum eller en bit natur.

 • Ett stort tack till...

  Vi vill särskilt rikta ett personligt tack till Maria Wachtmeister som lagt ner massor av tid för att hjälpa oss. Vi har fått komma och gå i ladan efter behov, fått tillgång till faciliteter och stor hjälp vid Kulturarvscaféerna. Tack!

  Vi vill också särskilt tacka Ramona Rehberg på Studieförbundet Vuxenskolan som anpassat arbetsscheman så att vi kunnat trycka upp manus och affischer. Tack!

 • Kontakta oss

  info@teaterkontur.se

  0739-880011 (astrid)